Danh sách sinh viên đăng ký học tiếng Nhật miễn phí

1292
  • Lớp buổi sáng học từ 9h00 đến 10h30 thứ 3,5 hàng tuần
TT Họ tên Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Thị lệ Mai 12QK6.8
2 Lê Thị Tường Vi 12QK6.8
3 Bùi Hoàng Thu Thảo 12QK6.8
4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13QT13.1
5 Lê Thị Tiểu Vy 13QT13.1
6 Nguyễn Trần thị Phương Anh 13QT13.1
7 Nguyễn Tố Uyên 13QT13.1
8 Huỳnh Thị Mỹ Linh 12NT12.1
9 Lê Thị Mỹ Loan 12NT12.1
10 Nguyễn Thị Hà Thu 12NT12.1
11 Trần Đặng Khánh Uyên 12NT12.1
12 Phan Thị cảnh 12NT12.1
13 La Thị Hà 13QK7.4
14 Lê Thị Hoài 12QT12.1
15 Trương Lan Hương 12QT12.1
16 Trần Thị Linh 12QT12.1
17 Nguyễn Thị ý Nhi 12KD10.2
18 Trần Thị Ly 12KD10.2
19 Nguyễn Thị Hạnh 12KD10.2
20 Nguyễn Thị Hoa Lan 12KD10.2
21 Võ Thị Mẫn 12KD10.2
22 Nguyễn Thị Yến Nhi 12KD10.2
23 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 12KD10.2
24 Hà Thị Mỹ Diệu 12QK6.7
25 Lê Thị Nguyệt 12QD11.6
26 Huỳnh Thị Thu Thảo 12QD11.6
27 Hà Thắng 12QK6.6
28 Lê Thị Thu My 12QK6.6

 

  • Lớp buổi chiều học từ 15h00 đến 16h30 thứ 4,6 hàng tuần
TT Họ tên Lớp Ghi chú
1 Lê Thị Khánh Linh 12QK6.5
2 Trần Thị Thảo Vy 13QD12.4
3 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 12QH6.2
4 Lê Thị Thùy Trang 12QH6.2
5 Nguyễn Yến Nhi 12QH6.2
6 Mai Như Phương 12QH6.2
7 Nguyễn Thị Thủy 12MK11.1
8 Nguyễn Thị Mến 11KD9.2
9 Nguyễn Thị Đõ Ngân 11KD9.2
10 Phạm Thị Ly 12QD11.4
11 Hoàng Lê Thanh Thảo 13QK7.7
12 Nguyễn Thị Kim Oanh 13QK7.7
13 Nguyễn Huỳnh My 13QK7.7
14 Huỳnh Thị Thanh Trúc 12MK11.1
15 Đặng Thanh Trà 13QK7.3
16 Hữu Đại Quốc 11QT11.2
17 Đoàn Thị Tiên 11QT11.2
18 Trần Thị Luyến 11QT11.2
19 Lê Thị Mỹ Linh 12QK6.2
CHIA SẺ