Văn bản – Mẫu đơn dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại

1521

VĂN BẢN – MẪU ĐƠN DÀNH CHO
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Quy chế Công tác học sinh, sinh viên

Tải về

Nội dung công tác học sinh, sinh viên

Tải về

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần, môn học

Tải về

Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ

Tải về

Quy định chế độ chính sách trong HSSV hệ chính quy

Tải về

Ban hành quy định xét học bổng trong HSSV hệ chính quy

Tải về

Quy định hoạt động NCKH đối với sinh viên

Tải về

Quy định tổ chức đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Cao đẳng Thương mại

Tải về

Đơn đề nghị ở nội trú Ký túc xá

Tải về

CHIA SẺ