Đăng ký khóa tập huấn đào tạo “Thiết kế bao bì sản phẩm theo xu hướng hiện đại”

1402

Thực hiện đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm” theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các chuyên gia tư vấn về thiết kế trong và ngoài nước tổ chức khóa tập huấn đào tạo về: “Thiết kế bao bì sản phẩm theo xu hướng hiện đại” tại Tp_Đà Nẵng.
1. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức và trình độ về thiết kế cho các doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Trong đó sẽ đào tạo các kỹ năng:
+ Kỹ năng thiết kế bao bì sản phẩm;
+ Kỹ năng nghiên cứu thị trường, phát triển thiết kế theo nhu cầu;
+ Tư vấn về chiến lược, kế hoạch phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội thực hành thiết kế, phát triển sản phẩm.
2. Thời gian: từ ngày 27-28/7/2017
3. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green – 177 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
(Các bạn sinh viên Nhà trường tham gia khóa học vui lòng điền thông tin vào bản đăng ký phía dưới)

CHIA SẺ