CLB Công tác xã hội thăm và vui chơi cùng các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Đà Nẵng

770

Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, có người sinh ra trong nhung lụa, có người sinh ra trong khốn khó. Nhưng điều tuyệt vời nhất của con người đó là có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta bằng sức mạnh của niềm tin.

Vì vậy ngày 19/11, CLB Công tác xã hội, Trường Cao đẳng Thương mại đã đến thăm và vui chơi cùng các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Đà Nẵng nhằm động viên tinh thần để các em nhỏ hòa nhập với bạn bè, vượt lên hoàn cảnh nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Đà Nẵng thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng 50 em nhỏ, trong đó em nhỏ nhất mới 4 tuổi.

CHIA SẺ