Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019 Khóa 12

5219

Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019 (SBD-Phòng thi):

* Sinh viên Khóa 12 chú ý
– Học phần Quản trị quan hệ khách hàng ngành Marketing thi vào 7g30 ngày 12/06/2019.
– Học phần Quản trị quan hệ khách hàng ngành Thương mại thi vào 7g30 ngày 14/06/2019.
– Học phần Tâm lý khách hàng ngành Thương mại thi vào 7g30 ngày 14/06/2019.
– Học phần Tâm lý khách hàng ngành Quản trị thi vào 13g30 ngày 18/06/2019.

 * Ký hiệu: Phòng Thực hành Lễ tân (TH LT), Phòng Thực hành Bàn-Bar (TH B-B), Thực hành Buồng (TH B2, TH B3)

 * Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng).

CHIA SẺ