ĐĂNG KÝ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

Khóa thứ 9 - đợt 2

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐÃ HẾT

Thời gian nộp học phí: từ ngày 12/03/2019 đến hết ngày 20/03/2019

Mức học phí và cách nộp:

– Lệ phí SV tham dự kiểm tra: 200.000 đồng/sv

– Lệ phí SV tham dự lớp ôn tập (2 tuần): 150 đồng/sv

– SV khóa 11 và 12 nộp thông qua thẻ ngân hàng Đông Á; SV các khóa còn lại nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán

Đăng ký

Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 06/03/2019:

SV đăng ký tham dự kiểm tra và lớp ôn tập (02 tuần)

Học phí

Thời gian nộp học phí: từ ngày 12/03/2019 đến hết ngày 20/03/2019

Mức học phí và cách nộp:

– Lệ phí SV tham dự kiểm tra: 200.000 đồng/sv

– Lệ phí SV tham dự lớp ôn tập (2 tuần): 150 đồng/sv

– SV khóa 11 và 12 nộp thông qua thẻ ngân hàng Đông Á; SV các khóa còn lại nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán

Tham gia kiểm tra

Ngày kiểm tra: 21/04/2019 (thứ bảy)