ĐĂNG KÝ KỸ NĂNG MỀM

KHÓA 16

Đăng ký kỹ năng:


Học phí phải nộp:CÁC MỐC THỜI GIAN

Đăng Ký

Từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 14/12/2019

Nộp học phí

Thời hạn nộp học phí: từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 27/12/2019
Mức học phí: 140.000 đồng / 1 kỹ năng


- Đối với sinh viên các khóa 11+12+13: Sinh viên nộp học phí qua tài khoản liên kết với Ngân hàng Đông Á

- Đối với sinh viên các khóa cũ: Sinh viên nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán

Thời gian học

3 buổi/tuần, 3 tiết/buổi, học từ thứ 2 đến thứ 6: học buổi tối, từ 18h00 đến 20h25 (riêng thứ 7: sáng từ 07h30, chiều từ 13h30).


Bắt đầu học: dự kiến 03/2/2020

HỖ TRỢ