ĐĂNG KÝ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

Khóa thứ 9 - Đợt 1

ĐÃ HẾT THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Đăng ký

Từ ngày 04/09/2018 đến ngày 18/09/2018

Nộp lệ phí

Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 08/10/2018: Sinh viên nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán:
– Lệ phí SV tham dự kiểm tra: 200.000 đồng/sv;
– Lệ phí SV tham dự lớp ôn tập (02 tuần): 150.000 đồng/sv

Tham gia lớp ôn tập

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 27/10/2018: Sinh viên tham gia lớp ôn tập 02 tuần; 3 buổi/tuần (thứ hai – tư – sáu hoặc thứ ba – năm – bảy), 3 tiết/buổi (từ 18g00 đến 21g00).
Lịch phân lớp cụ thể được thông báo trên website nhà trường ngày 12/10/2018

Tham gia kiểm tra

Ngày 03/11/2018(Thứ bảy): Sinh viên tham dự kiểm tra