ĐĂNG KÝ KỸ NĂNG MỀM

Khóa thứ 14

Đã hết hạn đăng ký

Đăng ký

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018:

– SV ưu tiên đăng ký học 03 kỹ năng Giao tiếp, Thuyết trình, Làm việc nhóm trong HK2, năm học 2018-2019;

 – SV đã đăng ký học nhưng chưa đạt hoặc chưa đăng ký học các kỹ năng Giải quyết vấn đề, Tư duy sáng tạo, Thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian, thì đăng ký học lại kỹ năng đó.

Học phí

Thời gian nộp học phí: từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018

Mức học phí và cách nộp:

– Mức học phí: 140.000 đồng/kỹ năng

– SV nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán

Thời khóa biểu KNM

Dự kiến bắt đầu học vào ngày 07/01/2019