Danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thực tập từ ngày 12/12/2022 đến 26/03/2023

3593

Để tạo điều kiện cho sinh viên Cao đẳng khóa 14 tìm được vị trí thực tập việc làm phù hợp, hiện Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên kết nối doanh nghiệp hỗ trợ thực tập cho sinh viên K14 với nhiều vị trí hấp dẫn.

  • Sinh viên có nhu cầu thực tập xem phần ghi chú của từng đơn vị và đăng ký về Văn phòng Khoa (tầng 40 trước ngày 21/11/2022.
  • Lưu ý: Danh sách được cập nhật thường xuyên nên các bạn sinh viên K14 chú theo dõi thông tin.

CHIA SẺ