Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng

1192

Nhằm giúp sinh viên có thêm thông tin về các quy định của pháp luật về an ninh mạng, tối 18/4, Trường Cao đẳng Thương mại phối hợp cùng Công an Thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng.

Đông đảo sinh viên tham gia buổi Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng

Tại buổi thông tin, báo cáo viên Thượng úy Lê Viết Lộc – Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) đã quán triệt một số điều khoản cụ thể trong Luật An ninh mạng đối với người dùng trên không gian mạng, hướng dẫn sinh viên khai thác, ứng xử phù hợp khi tham gia mạng xã hội và internet và một số quy định của Nhà trường trong việc quản lý thông tin cá nhân của sinh viên liên quan đến mạng xã hội.

Báo cáo viên Thượng úy Lê Viết Lộc – Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) phổ biến Luật An ninh mạng

Hoạt động trên không gian mạng là nhu cầu cần thiết của mọi công dân nói chung, của sinh viên nói riêng. Tuy nhiên, hoạt động này cần tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời, đảm bảo an toàn cho người sử dụng mạng. Buổi tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng đã giúp nâng cao nhận thức của sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại về những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng, hình thức xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; từ đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho sinh viên khi hoạt động trên môi trường mạng, cũng như phòng tránh những rủi ro khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

CHIA SẺ