THÔNG BÁO VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN

  153

  THÔNG BÁO VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN

  Do khai trương nhiều Cửa hàng BAKERY mới hiện nay HỆ THỐNG ANH QUÂN BAKERY tuyển dụng liên tục

  *** 𝗩𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́: 𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 (𝗯𝗮́𝗻𝗵 𝗺𝘆̀)

  *** 𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: 𝟭𝟬

  *** Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 (𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗦𝗼̛𝗻 𝗧𝗿𝗮̀, 𝗖𝗮̂̉𝗺 𝗟𝗲̣̂, 𝗛𝗼̀𝗮 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗵 – Đà Nẵng):

  – 59 Nguyễn Phan Vinh

  – 34A Lê Văn Thứ

  – 144 Trần Nhân Tông

  – 210 Nguyễn Công Trứ

  – 106 Nguyễn Thị Định

  – 41 Trương định

  – 15 Trần Ngọc Sương

  ***𝗖𝗼́ 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗮 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘀𝗮𝘂:

  – Ca sáng: 5h-14h

  – Ca Tối: 14h-22h30

  – Ca gãy: 5h-9h và 16h-20h

  ***𝗟𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴: 𝘁𝗵𝗼̉𝗮 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻. (𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂́𝗽)

  Các em sinh viên quan tâm inbox hoặc liên hệ cô Nguyệt 0938275122 để được hướng dẫn nộp hồ sơ.

  To apply for this job email your details to anhnguyet87tk@gmail.com

  Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

  CHIA SẺ