Khách sạn Stay tuyển dụng

  179

  Khách sạn Stay tuyển dụng

  KHÁCH SẠN STAY HOTEL TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:
  1. Giám sát Nhà Hàng (3 )
  2. Nhân viên Nhà Hàng (3 )
  3. Bếp chính (2)
  4. Nhân viên Rửa chén (1)
  5. Nhân viên Lễ Tân Nam (2)
  6. Nhân viên Thu mua/Kho (2)

  Yêu cầu: Vị trí 1,3,6 yêu cầu có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực cần tuyển ít nhất 1 năm. Các vị trí khác không yêu cầu kinh nghiệm.
  Lương thưởng hấp dẫn + Chế độ BHXH, Nghỉ lễ, Hiếu hỉ, Lương tháng 13, Công đoàn đầy đủ. Môi trường làm việc thân thiện.

  Các bạn cựu sinh viên quan tâm vui lòng inbox facebook: https://www.facebook.com/svcdtm hoặc liên hệ cô Nguyệt 0938275122

  To apply for this job email your details to anhnguyet87tk@gmail.com

  Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

  CHIA SẺ